Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5lnmmuVm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Marico

Make A Difference.

Our value system in 3 simple words - Make A Difference. Only when you're empowered with freedom and opportunity do you rise above the task at hand and take complete ownership to make a difference.

  • hZWXm5lnmmuVm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWlqa5pub7Cx
2016

Q&A Detail

Marico có tuyển dụng sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm thành nhân viên chính thức không?

By: Tran Nguyen | Posted: 1498465195

Nhiều công ty lớn hiện nay chỉ tuyển nhân viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm chuyên môn để vào làm và hiếm công ty tuyển nhân viên fresh hoàn toàn thành nhân viên chính thức. Tôi có em trai đã tốt nghiệp Đh Ngoại Thương hồi tháng 5 rất quan tâm đến lĩnh vực tiêu dùng. Vì vậy tôi rất muốn hỏi về vấn đề trên. Và nếu Marico có tuyển dụng thì công ty có những chương trình đào tạo nên để train cho nhân viên mới không? 

hZWXm5lnmmuVm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJxwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGOaa2ihq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaWRmlZabnNeel6CGnMqmzdeEns2gaHDZa59siJqZ2J3HqaGn1Fdvpm5tb1p9d7hzU2vWcmdlb1WZ0aWjkaCm16GomdHThpzXnpWghqTQqYae3-A.
hZWXm5lnmmuVm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...